Marián Čierny - BLACK M

Prevádzka: Pod Kalváriou 2, 969 01 Banská Štiavnica
Tel.: 045 – 692 0202 Mobil: 0904 180 588
info@blackm.sk

IČO: 44981589
IČ DPH: SK1049133646
Registrácia: Okresný úrad Žiar nad Hronom, číslo živnostenského registra: 680-14555

Číslo učtu: SK04 0200 0000 0026 5015 6954

Sídlo firmy: Vodárenská 23 969 01 Banská Štiavnica Mobil: 0915256540

Prevádzka reštaurácia: Pod Kalváriou 2, 969 01 Banská Štiavnica Mobil: 0904 180 588 Prevádzka pizzeria: Radničné námestie 10/A  , 969 01 Banská Štiavnica Tel.: 045 – 692 0202 Prevádzka penzion *** : Kutnohorská 1  , 969 01 Banská Štiavnica Mobil: 0910947187

Tu si môžete stiahnuť naše logo v rôznych formátoch pre výrobu reklamy, spoluprácu na rôznych podujatiach, akciách…