Marián Čierny - BLACK M

Prevádzka: Reštaurácia MONARCHIA
A. Sládkoviča 2
Banská Štiavnica 969 01
 
Tel.: 0904 434 043
monarchia@blackm.sk

Zodpovedná vedúca: Marika Babiaková  


Rada pre lepšiu orientáciu: Reštauráciu nájdete oproti známej štiavnickej Klopačke, asi 100 m hore nad Radničným námestím,

smer Počúvadlo.

IČO: 44981589
IČ DPH: SK1049133646
Registrácia: Okresný úrad Žiar nad Hronom, číslo živnostenského registra: 680-14555

Číslo učtu: SK04 0200 0000 0026 5015 6954

Sídlo firmy: Vodárenská 23 969 01 Banská Štiavnica Mobil: 0915256540

Prevádzka reštaurácia: Pod Kalváriou 2, 969 01 Banská Štiavnica Mobil: 0904 180 588

Prevádzka reštaurácia Monarchia: A. Sládkoviča 2
Banská Štiavnica 969 01, Mobil: 0904 180 588

Prevádzka pizzeria: Radničné námestie 10/A  , 969 01 Banská Štiavnica Tel.: 045 – 692 0202

Prevádzka penzion *** : Kutnohorská 1  , 969 01 Banská Štiavnica Mobil: 0910947187

Tu si môžete stiahnuť naše logo v rôznych formátoch pre výrobu reklamy, spoluprácu na rôznych podujatiach, akciách…

Začnite písať hľadaný výraz