Ubytovací poriadok
Penzión Black M Banská Štiavnica 

 • Hosť, ktorý má záujem byť ubytovaný v penzióne  musí byť po príchode do penzióna riadne prihlásený na recepcii, kde predloží platný občiansky preukaz, cestovný pas alebo iný platný doklad totožnosti s fotografiou. V prípade ubytovania po zatvorení recepcie tak hosť urobí nasledujúci deň  hneď ráno. Kľuč od izby mu bude vydaní cez schránku na kľúče s kódom.
 • Kúpou pobytu v našom penzióne  sa hosť  zaväzuje dodržiavať „Ubytovací poriadok“.
 • Prihlásením na recepcii sa každý ubytovaný hosť zaväzuje uhradiť účet za ubytovanie a poskytnuté služby vopred, pri ubytovávaní.
 • Pri nástupe hosť obdrží na recepcii 1 zväzok kľúčov na ktorom sa nachádza kľúč od zadného  vchodu do budovy a kľúč od izby.
 • Check-In (od 14:00) a Check Out (do 11:00) je možné zmeniť len po dohode s pracovníkom recepcie a po uhradení poplatku (závisí od času).
 • V prípade, že penzión nemá pre hosťa voľnú izbu dohodnutú v rezervácii, môže mu ponúknuť náhradnú izbu, pričom suma za izbu nesmie presahovať sumu dohodnutú v rezervácii.
 • Ak hosť požiada o predĺženie pobytu, môže mu penzión poskytnúť aj inú izbu v závislosti od obsadenosti.
 • Priestory penziónu sú nefajčiarske, fajčenie je povolené len na vonkajších miestach vyhradených na fajčenie. Za nedodržanie zákazu fajčenia môže hotel požadovať pokutu do výšky 300€ a predčasne ukončiť pobyt hostí.
 • V celom priľahlom areáli platí prísny zákaz zakladania otvoreného ohňa okrem miesta nato určeného a to len po dohode s recepciou penziónu.
 • Parkovanie v areáli penzióne  je možné len pre ubytovaných hostí.
 • Návštevy môže hosť prijímať len v exteriéry alebo spoločných priestorov penziónu maximálne do 21:00hod.  
 • V čase od 22:00 hod. do 06:00 hod. je v penzióne  nočný kľud. Počas jeho trvania správanie hostí hotela nesmie rušiť ostatných hostí. V penzióne  v tomto časovom intervale platí zákaz napr. hlasného spevu, výrazná hlasitosť televízie, krik, atď. a to na izbách, chodbách a podobne.
 • Hosťom nie je povolené bez súhlasu pracovníka recepcie vykonávať úpravy na izbách alebo v priestoroch penzióna ako napr. premiestňovanie nábytku alebo jeho častí, zásahy do inštalačných rozvodov.
 • Zabudnuté veci na  penzióne eviduje po dobu 1 mesiaca a posielame ich hosťovi len na požiadanie a jeho vlastné náklady.
 • Zamestnanci penziónu sú oprávnení vstupovať do izby hosťa v nevyhnutných prípadoch ako je napr. upratanie, kontroly a doplnenia  mini baru  , údržba – v prípade poruchy, poskytnutie prvej pomoci atď. 
 • Ak hosť akýmkoľvek spôsobom znehodnotil, alebo poškodil zariadenie penziónu, je povinný ohlásiť to na recepcii ihneď, najneskôr však v momente svojho odchodu.
 • Hosťom  penzióne  je umožnené vodiť na izbu psov, prípadne iné malé domáce zvieratá len po dohode s pracovníkom recepcie a za splnenia podmienok zaslaných spolu s potvrdením rezervácie.  V opačnom prípade si ubytovacie zariadenie vyhradzuje právo potenciálneho hosťa neubytovať.
 • Penzión nezodpovedá za veci, ktoré si hosť zanechal v aute na nestráženom parkovisku.
 • Uteráky a osušky neslúžia na odličovanie, alebo utieranie znečistenej obuvy. V prípade ich znehodnotenia bude ubytovacie zariadenie vyžadovať od hosťa finančnú náhradu škody.
 • Uteráky a osušky sa menia len pri dlhodobejších pobytoch, t.j. po každej štvrtej  noci. Na požiadanie je možné hosťom vymeniť uterák, príp. osušku aj skôr a to za poplatok (2€ za uterák, 4€ za osušku).
 • Izby  sa počas krátkodobých pobytov hostí (do 3 nocí neupratujú). 
 • V prípade požiaru sa hosť riadi požiarnym poriadkom, ktorý je umiestnený na každej  izbe.
 • Sťažnosti ubytovaných hostí a prípadne návrhy na zlepšenie prevádzky penziónu prijíma pracovník recepcie/prevádzkový manager. 
 • Hosť penziónu  je povinný riadiť sa a dodržiavať „Ubytovacím poriadkom“. V prípade, že hosť poruší „Ubytovací poriadok“ má penzión  právo odstúpiť od poskytnutia ubytovacej resp. inej služby a to aj pred uplynutím dohodnutej doby pobytu.
 • V prípade že hosť poruší ustanovenia poriadku vážnym spôsobom, má penzión  podľa § 759 od. 2 Občianskeho zákonníka právo bezodkladne odstúpiť od zmluvy o ubytovacích službách